Lacnejšie softvérové licencie sú dostupné

už aj na Slovensku

 

Obchodovanie s nevyužitým softvérom má zelenú

od Súdneho dvora Európskej únie

Legálne obchodovanie s “použitým” / nevyužitým softvérom je dostupné už i v Slovenskej republike. Obchodovanie, ktoré prináša predajcovi výnosy z nákupu a predaja nepoužívaných programov a kupujúcemu významnú úsporu nákladov, prináša do Slovenskej republiky WWW.SERVIS-REPAS.SK. Legálnosť takéhoto predaja je potvrdená rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie z júla roku 2012, ktoré predstavuje výrazný míľnik v oblasti informatiky. Rozhodnutie súdu znamená, že právna istota pre zákazníkov druhotných licencií je plno zaistená a predstavuje pre zákazníkov značnú úsporu nákladov. Výrobcovia, na druhej strane, nemôžu svojim zákazníkom zakázať, aby predávali svoje nadbytočné licencie, pričom toto platí i pre tzv. OEM licencie.

Trh s použitými licenciami existuje na západoeurópskom trhu už viac ako desať rokov. Pretože doteraz neexistoval slovenský precedens vo forme súdneho rozhodnutia, navzdory legálnosti nákupu a predaja použitého softvéru niektoré súkromné osoby i firmy pristupovali k takémuto obchodovaniu rezervovane. Avšak rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa rodilo dlhých päť rokov, otvára tiež možnosti na softvérovom trhu, ktoré posília i doteraz ponúkané služby spoločnosti Výhodný Software. Spoločnosť Výhodný Software predpokladá, že toto súdne rozhodnutie naštartuje i na Slovensku záujem o nákup či predaj použitých licencií.

Výrobcovia softvéru už nemôžu klásť prekážky pri ďalšom zhodnocovaní softvérových licencií ani vtedy, keď si zákazník inštaloval softvér po stiahnutí inštalačného balíčku z internetu (ako to napr. robí väčšina firiem pri objemových licenciách). Pretože je teraz právna istota pre všetkých užívateľov použitých licencií naplno zaistená, výrobca už zákazníkovi nemôže zakázať, aby predal také licencie a preto sú tie pasáže licenčných či iných zmlúv, ktoré taký zákaz prípadne obsahujú, neplatné. Súdny dvor Európskej únie nerozhoduje v národných sporoch, ale v tomto rozhodnutí udáva i spôsob výkladu rozhodnutí pre národné súdy v podobných prípadoch, pričom sú národné súdy na viac povinné jednať v súlade s týmto rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie.

“O tomto rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie budeme v budúcnosti hovoriť ako o historickom, pretože prináša obrovské zmeny do života výrobcov a užívateľov softvéru. Pri obchodovaní vo veľkých objemoch môžeme počítať s ďalšími významnými úsporami nákladov pre malé a stredné podniky, tak pre veľké, či nadnárodné spoločnosti. Podľa nášho názoru toto rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie môže výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj obchodovania s použitým softvérom i na slovenskom trhu.”

Právne pozadie a očakávané dopady na slovenský trh

Súdne rozhodnutie sa na prvý pohľad tyká licencií Oracle. Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí uviedol také závažné prehlásenie, ktoré sa týkajú licencií všetkých výrobcov softvéru, a tým ukončil akúkoľvek neistotu. V tomto prípade môžeme hovoriť o komplexnom, precedenčnom súdnom rozhodnutí. Jeho dosah je veľký a bude sa dotýkať takmer každého (ako užívateľa, tak výrobcov softvéru). Toto rozhodnutie mení takmer všetky doterajšie pravidla hry.

U niektorých výrobcov, ako je napr. Microsoft alebo SAP, bol i doteraz možný tzv. “Licenčný transfer”. Právna “cestička” procesu takéhoto prevodu bola tenká a bola viazaná niekoľkými podmienkami. Ďalej k prevodu objemových (volume) licencií, ako napr. Microsoft Enterprise Agreement bol nutný súhlas výrobcu. V budúcnosti sa ale táto transferová “cestička” zmení na “autostrádu”, nakoľko sa otvorí možnosť obchodovania i s objemovými (volume) licenciami.

Povinnosť získať súhlas výrobcu na prevod zaniká, pretože výrobca nemôže povedať “NIE”, dokonca prevod ani nemôže zakázať. A to ani vtedy, ak licenčná zmluva výslovne zakazuje ďalší prevod. Týmto súd opäť upozorňuje výrobcov na to, že právo stojí nad zmluvami. Nedáva priestor tomu, aby výrobcovia prostredníctvom zmlúv obchádzali vôľu Európskej Únie, aby sa na jednotlivých trhoch nedostali do takej mocenskej pozície, kedy by okliešťovali práva zákazníkov sledujúc svoje vlastné ciele.

V súvislosti s prevodom OEM licencií prebiehala v Česku, na rozdiel od iných európskych štátov, diskusia ohľadne možnosti “prenosu” OEM licencií (napr. pri vyraďovaní hardvéru), resp. možnosti odpredať zvlášť OEM licencie a zvlášť použitý hardvér. I túto diskusiu súdne rozhodnutie s konečnou platnosťou ukončilo v prospech zákazníkov a v prospech trhu s použitými licenciami. Súd dokonca prehlásil, že oproti súčasným pravidlám – kedy bolo možné predať len zhmotnenú licenciu (OEM nálepka a príslušný nosič CD / DVD) – od teraz si môže zákazník vyrobiť dátový nosič sám a tak na základe “doktríny vyčerpania práv” (“exhausting rule”) nie je pre ďalší predaj licencie potrebný originálny dátový nosič od výrobcu softvéru. Čiže sa takmer všetok softvér stáva prenositeľným.

Ročné obstarávacie náklady na licencie tvorí značnú časť nákladov na IT vo firmách. Firmy môžu od teraz obstarať také množstvo licencií a v takej verzii, v akej ich potrebujú. Nemusia nakúpiť za každú cenu najnovšie verzie softvérov, keď vo firme stále používajú staršie, predchádzajúce verzie softvérov, ktoré sú pre ich potreby dostatočné. Takto môžu ušetriť až 30-50% nákladov na obstaranie softvéru. Použitá licencia je rovnaká ako nová – neopotrebuje sa, každou inštaláciou je znovu a znovu “nová” a je k dispozícii za veľmi priaznivé ceny.

Výrobcovia síce ponúkajú softvéry v rôznych komplikovaných licenčných konštrukciách, ktoré ponúkajú možnosti pre realizáciu úspory, tieto pravidlá ale treba dokonale poznať, aby sa dostavil požadovaný efekt. Nákup použitého softwaru však prináša úspory okamžite. Takto usporené peniaze je možné investovať do zlepšenia IT infraštruktúry, do optimalizácie procesov, alebo do vždy potrebného vzdelávania ľudských zdrojov. Keď sa na rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie pozrieme inou optikou, môže to v konečnom dôsledku znamenať i vytvorenie nových pracovných miest v Slovenskej republike i v ďalších regiónoch.

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

Ste živnostník alebo vlastníte spoločnosť ? Pri nákupe viacerých licencií máme pre Vás pripravené výhodné množstevné zľavy. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na mieru, radi vám pomôžeme vybrať ten najvýhodnejší softvér

+421 915 390 702

info@servis-repas.sk

ZARÁBAJTE SPOLU S NAMI

Máme tu vždy niečo pre každého.

Najlepšia referencia je tá, ktorá prichádza priamo od spokojných klientov. Ak sa Vám naše služby páčia, odporučte ich a odmeníme aj Vás. Stačí nás kontaktovať a zľavy alebo podiel s predaja je váš.

Naši spokojní klienti sú pre nás najdôležitejším propagačným médiom.

Pin It on Pinterest

Share This

Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close