ČO JE POUŽITÝ SOFTVÉR?

Použitým softvérom môžeme nazvať akýkoľvek softvér, ktorý bol už raz aktivovaný/použitý prvým nadobúdateľom.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR LEGÁLNY?

V roku 2012 vyhlásil Európsky súdny dvor obchod s licenciami na použitý softvér za legálny. Obchodovanie s takýmto softvérom sa však riadi striktnými pravidlami ako určil SDEU.

AKO PREBIEHA PREDAJ POUŽITÉHO SOFTVÉRU?

V prvom rade formou telefonického kontaktu alebo osobného stretnutia zistíme,  aké ma firma požiadavky a na základe týchto informácií pripravíme konkrétnu ponuku s informáciami o obchode s použitými licenciami. Po odsúhlasení ponuky je klientovi zaslaná zmluva na kontrolu. Nasleduje vystavenie faktúry, ktorá je spolu so zmluvami a záložným médiom poslaná klientovi poštou. Po doručení zásielky má klient možnosť kupovaný produkt otestovať, následne podpísať obe zmluvy a poslať ich na adresu našej spoločnosti. Po uhradení faktúry bude podpísaná zmluva zaslaná zákazníkovi, čím sa stane prevod práv právoplatným.

AKO PREBIEHA VÝKUP POUŽITÉHO SOFTVÉRU?

Podmienkou výkupu softvéru pri FPP/krabicových a PKC/OEM verziách je kompletné originálne balenie produktu, vrátane nepoškodených COA štítkov a nepoškodeného originálneho média (ak bolo súčasťou balenia). Pri multilicenciách je to produktový kľúč a originál záložného média od prvonadobúdateľa. Doklad/faktúru o nadobudnutí predávaného softvéru alebo jeho kópiu je nutné predložiť k nahliadnutiu, aby bolo možné overiť že predávajúci je skutočným vlastníkom/nositeľom licenčných práv. Pokiaľ niektorá časť z tohto balenia bude chýbať alebo bude poškodená do takej miery že nespĺňa svoj účel licencia sa nedá vykúpiť. Zákonnou podmienkou predaja je, že každá takto predávaná licencia FPP/PKC/MULTI musí byť odinštalovaná zo zariadenia predávajúceho, prípadne učinená nefunkčnou, a nesmie sa ďalej využívať na žiadnom inom zariadení.

AKO PREBIEHA INŠTALÁCIA A NASADENIE POUŽITÉHO SOFTVÉRU?

Inštalácia a nasadenie použitého softvéru sa nijak nelíši od inštalácie nového softvéru.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR SKUTOČNE VÝHODNÝ?

Použitý softvér od renomovaných predajcov nie je pirátskou verziou – ide o originálny a plne funkčný softvér. Licencia na použitý softvér sa nelíši od príslušnej novej licencie. V porovnaní so získaním nového softvéru vám tak nevznikajú žiadne nevýhody, no naopak prinášajú vysokú úsporu financií až do 70%.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR UZNATEĽNÝ SOFTVÉROVÝM AUDITOM?

Použitý softvér je uznateľný softvérovým auditom. Audítor sa pri kontrole softvérových licencií zameriava na legitimitu nadobudnutia licencie, jej správne použitie a správny počet licencií a neskúma jej pôvod. Ak je celý prevod licenčných práv správne podložený zmluvne ako aj fakturačne, nie je možné spochybniť takto nadobudnutú licenciu.

AKO JE MOŽNÉ, ŽE JE POUŽITÝ SOFTVÉR O TOĽKO LACNEJŠÍ?

Softvér ako taký nepodlieha opotrebeniu. Ide o počítačový program, ktorý sa dá rovnako jednoducho nainštalovať aj odinštalovať a znovu použiť na inom zariadení. Nemôžeme teda hovoriť o klasickej amortizácii, ako napríklad v prípade osobného automobilu. Výhodnosť ceny použitého softvéru podporuje každoročné vydávanie „nových verzií“ originálnym výrobcom. Často však ide o minoritné zmeny, ktoré neovplyvňujú základnú funkcionalitu daného programu. Navyše s každým príchodom novej verzie programu sa navyšujú aj minimálne požiadavky na hardvér, čo môže pre firmy predstavovať obrovskú, neplánovanú investíciu do hardvérového vybavenia. Preto je výhodné najmä v podnikaní použiť staršiu verziu softvéru, ktorá je plne kompatibilná so súčasným hardvérovým vybavením a splní rovnakú funkciu

PONÚKATE K POUŽITÉMU SOFTVÉRU AJ TECHNICKÚ PODPORU?

Nadobudnutím použitej softvérovej licencie prechádza na Vás nielen právo softvér používať ale prechádzajú na Vás aj všetky výhody a vlastnosti, ktoré softvérová licencia mala pri jej prvom zakúpení prvonadobúdateľom, teda ak technická podpora výrobcu bola obsiahnutá, máte rovnaké právo na technickú podporu výrobcu. Použitý softvér má všetky vlastnosti nového softvéru, vrátane technickej podpory Špecializujeme sa výhradne na obchod so softvérovými licenciami. V prípade potreby Vám však vieme zabezpečiť technickú podporu prostredníctvom našich obchodných partnerov.

ODKIAĽ NAKUPUJETE LICENCIE PRE NÁSLEDNÝ PREDAJ?

Naša spoločnosť nakupuje multilicenčné produkty od svojich zákazníkov, ale aj od preverených partnerských spoločností, ktoré sa výkupom softvéru zaoberajú hlavne v západnej Európe kde trh s použitím softvérom funguje už od roku 2012 a je veľmi rozšírený a vyhľadávaný. Veľké spoločnosti často prijímajú pracovníkov na časovo obmedzenú dobu v rámci projektov, kedy im musia zabezpečiť potrebné vybavenie ako aj celú IT infraštruktúru. Po ukončení týchto projektov spoločnosti v rámci znižovania nákladov tento prebytočný softvér odpredávajú a tým vzniká priestor pre ich výkup a následne obchodovanie s ním. Často sa stáva, že IT management nie úplne presne odhadne nákup softvéru alebo sa požiadavky na projekt zmenia, a preto sú často predávané aj nepoužité/neaktivované licencie. Takýmto spôsobom môžeme ponúknuť naším zákazníkom aj  najnovšie/aktuálne a nielen použité verzie softvéru. Ďalším spôsobom nadobudnutia  je prirodzená inovácia softvérového vybavenia v spoločnostiach hlavne v západnej Európe kde je zaužívané meniť softvérové licencie ihneď po uvedení novej verzie na trh.

UMOŽŇUJE MICROSOFT ALEBO INÝ VÝROBCA SOFTVÉRU PREVOD MULTILICENCIE?

Prvým predajom prišiel výrobca softvéru o vlastnícke právo k licencii. Toto právo prešlo na zákazníka (nového majiteľa licencie). To znamená, že ďalšie obchodné transakcie, prevod práv k licencii, už prebiehajú bez zásahu výrobcu, pretože ten na základe rozhodnutia SDEU nemôže ich ďalšiemu predaju brániť.

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

Ste živnostník alebo vlastníte spoločnosť ? Pri nákupe viacerých licencií máme pre Vás pripravené výhodné množstevné zľavy. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na mieru, radi vám pomôžeme vybrať ten najvýhodnejší softvér

+421 915 390 702

info@servis-repas.sk

ZARÁBAJTE SPOLU S NAMI

Máme tu vždy niečo pre každého.

Najlepšia referencia je tá, ktorá prichádza priamo od spokojných klientov. Ak sa Vám naše služby páčia, odporučte ich a odmeníme aj Vás. Stačí nás kontaktovať a zľavy alebo podiel s predaja je váš.

Naši spokojní klienti sú pre nás najdôležitejším propagačným médiom.